FDF Møgelø


En anden af de store indtægtskilder er når vi gør rent på Møgelø hvert andet år i foråret. Lejren Juulsborg skal gøres hovedrent indendørs.

Der skal ryddes op, fejes og fjernes ukrudt udendørs. Der skal passes børn og laves mad til os alle – så der er brug for hænder af en hver slags.

Vi skal gerne være en 15 voksne på sådan en weekend. Man behøver ikke være der en hel weekend, men være med i det omfang, man kan. Vi gør hovedrent i april i lige år. Hvis du vil give en hånd med på disse weekender er det bare om at holde øje med indbydelserne.

Comments are disabled.