Vigtigt
_

Vigtig information

Her kan du læse meget mere om det der sker i kredsen og måske få svar på en masse af de spørgsmål du kunne have om FDF Silkeborg 2.

_

Får du ikke svar på alle dine spørgsmål kan du kontakte os her

Bestyrelsen

Kredsbestyrelsen står for drift og administration af kredsen. Den har ansvaret for kredsens kontakter til den lokale sognekirke, forældregruppen, offentligheden samt andre foreninger og organisationer. Bestyrelsen har ansvaret for økonomi og for hvert år at afholde årsmøde. Det seneste årsmøde er afholdt d. 13. august 2023 og du kan læse referatet  her og formandens beretning her.

Den nuværende bestyrelse er:

 

Formand
Alice Pasgaard
20 89 10 49
alice@heldigvis.dk

 

Næstformand
Britta Holm
25 32 58 37 
mosterbritta@yahoo.dk

 

Kasserer
Kathrine Engel Jensen
25 11 14 46
engelkatrine@gmail.com

 

Medlem
Simon Holm
simiholm@hotmail.com

 

Menighedsrådsrepræsentant, Gødvad Sogn
Rasmus Haugaard-Juncher
rasmus@snabel-af.dk

 

Revisor: Jacob Cederborg

 

Kredsleder (sidder også i bestyrelsen)
Rikke Holmegaard Calundan r.holmegaard@gmail.com

Samværsregler og Sikkerhed

Her kan du læse mere om kredsens samværsreglerprivatlivspolitik, IT-sikkerhedspolitik og en samlet GDPR fortegelse.

Du kan også finde link til landsforbundets retningslinier indenfor Sejlands, forsikringer. Kredsen har også deres egne regler for brug af både. Du kan her læse kredsens sikkerhedsregler for storbåden, robåden og kano. Du finder dem ved at klikke på dem.

Møgelø

Møgelø er en selvejende institution, stiftet af Silkeborg FDF 1. Kreds og Silkeborg FDF 2. Kreds i 1972. Bestyrelsen vælges af de to FDF Kredse.

Det er kredsens faste sted at holde sommerlejr. Derudover kan der opleves mange forskellige argrangmener på Møgelø som kredsen deltager i. Du kan læse mere om Møgelø her.

Syslerne

Syslerne er de kreative damer der producerer alle de ting I kan vinde i Tombolaen til julemarked. De mødes tirsdag eftermiddag i kredshus en stor del af året. Vil du vide mere kan du kontakte Mona Hansen (8681 1446)

Orkesteret

Orkesteret er et traditionelt brass-band med rødder i den engelske musiktradition og med et repertoire, der spænder fra salmer, orkester-suiter, underholdnings- og filmmusik til marcher. Hvert år efter sommerferien starter nye elevhold op, hvor alle musikinteresserede FDF’ere i Silkeborg er velkomne. Her kan du lære om noder og lære at spille på et blæserinstrument. Undervisningen er gratis, så hvis du har lyst til at prøve og er fyldt 9 år, kan være med. Se mere her.

Eventyrsport

Uniformer og udstyr med FDF-logo kan købes hos eventyrsport. Du finder det direkte via dette link https://www.eventyrsport.dk/spejder-fdf/fdf.html

Vores venner
_

Samarbejdspartnere

Herunder kan du se dem vi arbejder sammen med i lokalområdet

_

Alderslyst kirke

Alderslyst kirke

FDF Silkeborg 2 ligger i Alderslyst sogn. På baggrund af FDFs kristne grundlag har vi et godt samarbejde og fællesskab med Alderslyst kirke. Ligesom Alderslyst kirke stiller med en repræsentant til bestyrelsen i FDF Silkeborg 2. Du kan læse mere om Alderslyst kirke her

Silkeborg Højskole

Silkeborg Højskole

Silkeborg Højskole har FDF som bagland. Derfor giver det god mening med et tæt samarbejde mellem højskolen og kredsen da vi har adresse lige ved siden af hinanden. Der er mange områder hvor vi begge har gavn af et godt naboskab. Du kan læse mere om Silkeborg Højskole her