FAQ
_

Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål til og om FDF Silkeborg 2, finder du her svar på de oftest stillede spørgsmål

Skulle du mod forventning ikke finde svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at sende os dit spørgsmål. Vi svarer hurtigst muligt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver jeg medlem?

Alle børn mellem 6 og 18 år kan blive medlem i FDF Silkeborg 2. Du melder dig ind ved at klikke her. Kig under klasseprogrammet der passer til dig, og mød op til et møde. De første par møder er gratis. Du kan også kontakte klasselederen eller kredslederen først. Du bliver opkrævet kontingent første gang, når du melder dig ind.

Hvornår og hvordan betales der kontingent?

Det koster 1000 kr. årligt at være medlem af FDF Silkeborg 2, og det betales 2 gange årligt (forår og efterår). Opkrævningen sker automatisk når barnet er meldt ind. Derudover betaler man for at være med på ture og lejre, og på den årlige uges sommerlejr.
Når det er tid til at betale kontingent sendes der en mail til den mailadresse der er opgivet ved indmeldelse. Denne mail indeholder et link der fører til betalingen. Ved problemer kontakt kassereren. Det er muligt at ansøge om friplads hvis der i familien ikke er mulighed at betale kontingent. Dette gøres ved at kontakte kredslederen.

Hvordan melder jeg mig selv eller mit barn ud af FDF Silkeborg 2.

Du kan kun melde dig selv eller dit barn ud ved at kontante enten klasseleder, kredsleder eller kasseren. Man er i FDF medlem fra man har afleveret indmeldelsesblanket og til man fortæller man stopper. Det er ikke nok ikke at komme. Det betyder også at man ikke skal melde sig til hver sæson. Men er automatisk medlem af næste sæson hvis man ikke angiver andet.

Her er oplysninger på kassereren og kredslederen.

Hvad er en kredsleder?

Kredslederne varetager den daglige ledelse af kredsen. Vedkommende sørger for at FDF klasserne er besat med gode, ansvarlige ledere, har øje for at der er trivsel blandt ledere og børn, og er bindeleddet mellem ledere og bestyrelse. Læs mere om kredsledelse her.

Kredslederen i FDF Silkeborg 2 er: Rikke Holmegaard Calundan, kontakt

Hvad laver bestyrelsen? og hvem sidder i bestyrelsen?

Kredsbestyrelsen står for drift og administration af kredsen. Den har ansvaret for kredsens kontakter til den lokale sognekirke, forældregruppen, offentligheden samt andre foreninger og organisationer. Bestyrelsen har ansvaret for økonomi og regnskab, og for hvert år at afholde årsmøde. Se her for at læse mere om arbejdet. Den nuværende bestyrelse er:

 

Formand
Alice Pasgaard
20 89 10 49
alice@heldigvis.dk

 

Næstformand
Britta Holm
25 32 58 37
mosterbritta@yahoo.dk

 

Kasserer
Kathrine Engel Jensen
25 11 14 46
engelkatrine@gmail.com

 

Medlem
Simon Holm
simiholm@hotmail.com

 

Menighedsrådsrepræsentant, Gødvad Sogn
Rasmus Haugaard-Juncher
rasmus@snabel-af.dk

 

Revisor: Jacob Cederborg

 

Kredsleder (sidder også i bestyrelsen)
Rikke Holmegaard Calundan r.holmegaard@gmail.com

Er det muligt at låne kredshuset?

Kredshuset udlånes til kredsens aktive leder/bestyrelsesmedlemmer. Kredshuset kan ligeledes udlånes til FDF arrangementer uden for kredsen, eks. netværks- eller landsforbunds arrangementer. Udlån forudsætter naturligvis, at kredsens almindelig arbejde ikke generes. Regler for udlån fremgår af nedenstående punkter.

 • Nøgle afhentes efter aftale.
 • Husk at slå alarmen fra – brug nøglen i den lille boks til venstre for døren så lyset i slukkes.
 • Når døren skal låses skal håndtaget løftes og nøglen kan drejes rundt.
 • Brænde findes i brændeskur ved bålhus.
 • Økser mv. findes i skuret – dør i gavlen.
 • Kredshuset afleveres i rengjort stand og affald tages med.

Vi tager 200 kr. per dag for lån af Kredshuset til dækning af forbrug.

Hvis du ønsker at låne kredshuset kan dette ske ved at kontakte Katrine Engel (tlf: 25 11 14 46) engelkatrine@gmail.com

Må de unge bruge kredshuset alene? og hvad er reglerne?

Ja de unge senior mellem 15-18 må gerne benytte kredshuset uden der er voksne til stede. Der er dog visse regler for brug af kredshuset. Udgangspunktet er, at disse aftener eller overnatninger sker på helt eget initiativ. Der er ingen ledere tilstede, så arrangementet skal være aftalt mellem de unge der deltager og deres forældre.

Der er følgende punkter, som skal overholdes, for at ordningen om at låne kredshuset kan fungere:

 • Det er kun for medlemmer af FDF.
 • Der må ikke drikkes alkohol og holdes fester mv.
 • Der må ikke ryges på matriklen.
 • Hvis huset forlades, også for en kortere periode, skal det aflåses.
 • Husets materialer må gerne bruges. Er det større ting fra depoterne, skal der spørges først.
 • Husk forsigtighed omkring båltænding.
 • Vær sikker på at I kan få fat i en forælder, hvis der kommer ”ubudne gæster”.
 • Der gælder de samme regler for at være sammen, som ved FDF møderne.
 • Husk at rydde op, gøre rent, aflåse og aflevere nøglen.

Vi håber, kredshuset vil blive brugt flittigt og at I får mange gode, sjove og skøre timer sammen derhenne.

Kan jeg støtte FDF økonomisk?

Ja det kan du meget gerne. Enhver økonomisk støtte til FDF Silkeborg 2’s arbejde vil blive modtaget med glæde. Et bidrag vil blive brugt på, at sikre at flere børn og unge får gode oplevelser i FDF Silkeborg 2., og at flere børn og unge får FDF med i deres rygsæk. Da FDF er godkendt som modtager af skattefradragsberettigede gaver efter ligningslovens §8a, kan bidrag til FDF trækkes fra i skat. Det gælder både for privatpersoner og virksomheder. Du kan læse mere her: FDF.dk

Spørg os

Her kan du skrive til os, så svare vi så hurtigt vi kan